Τεκμήρια «φωτιά»

Τεκμήρια "φωτιά"
 Παγίδες και νέα… φοροκαταιγίδα κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα είναι περισσότερες.
Παγίδες και νέα… φοροκαταιγίδα κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα είναι περισσότερεςΤο παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι για το 2017, οι πολίτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν δει τα περιουσιακά τους στοιχεία να συρρικνώνονται χρόνο με τον χρόνο, εν καιρώ κρίσης, δεν θα φορολογηθούν με βάση τα χαμηλά τους εισοδήματα για το 2016.

Αντιθέτως, η φορολόγησή τους θα γίνει με βάση εξωπραγματικά ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τους προσδιορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία θα βασιστεί στο σύστημα των τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Οι διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά εισοδήματα των τελευταίων ετών και τα υψηλά τεκμαρτά σε πολλές περιπτώσεις είναι τεράστιες και οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον, φέτος όσοι «πιάνονται στα δίχτυα» των τεκμηρίων θα φορολογούνται για το σύνολο ή για το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων διαφορών τεκμαρτού εισοδήματος με συντελεστές φόρου αυξημένους σε σύγκριση με το 2016 και με προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξημένη από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 30-34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν την άνοιξη του 2017, για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2016, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Α) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προσδιορίσει το συνολικό ύψος του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος κάθε φορολογούμενου με βάση το σύστημα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αθροίζοντας τα ακόλουθα ποσά:

1) Την ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο φορολογούμενο και σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος ή ένας εκ των δύο συζύγων δηλώνει έστω κι ένα ευρώ πραγματικό εισόδημα ή εφόσον βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο διαβίωσης λόγω χρήσης κατοικίας, αυτοκινήτου, σκάφους κ.λπ.

2) Τα τεκμήρια διαβίωσης ή «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης».  Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία ονομάζονται πλέον «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι ποσά τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες. Επίσης είναι ποσά που, σύμφωνα με το υπουργείο, καταδεικνύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του συντήρηση.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των τεκμηρίων διαβίωσης ή των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» κάθε φορολογούμενου λαμβάνονται, ειδικότερα, υπόψη:

α) Οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.

Το τεκμήριο διαβίωσης ή η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

– μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ.
– από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ.
– από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ.
– από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ.
– από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου. Προβλέπονται προσαυξήσεις κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω.

β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.

Το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως εξής:

– Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., σε 4.000 ευρώ. –
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
– Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
– Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και για αυτοκίνητα τύπου jeep. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Το τεκμήριο διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

γ) Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.

δ) Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

ε) Τα σκάφη αναψυχής. Τα τεκμήρια διαβίωσης ή οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» κλιμακώνονται ως εξής:

– Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου χωρίς χώρο ενδιαίτησης (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ.
Για όσα έχουν μήκος πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.
– Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ορίζεται στο ποσό των 12.000 ευρώ.

Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται 15.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται 22.500 ευρώ, για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστίθενται 30.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται 50.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.

Τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται 50% για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» κάθε σκάφους μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του.
στ) Τα ανεμόπτερα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.

ζ) Οι πισίνες. Για τις εξωτερικές δεξαμενές κολύμβησης, το τεκμήριο ορίζεται, κλιμακωτά, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. Για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. Για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

3) Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται οι δαπάνες του φορολογούμενου για: την αποπεράτωση οικοδομών, την απόκτηση (αγορά κ.λπ.) ακινήτων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών ή πλοίων αναψυχής, την αγορά κινητών αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 8.130 ευρώ ή 10.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (έργων τέχνης, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ.), την αγορά ή τη σύσταση επιχειρήσεων, τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών τη χορήγηση δανείων δωρεές χρηματικών ποσών.

Εάν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο θα έχει προσδιοριστεί από το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύπτει θα φορολογείται:

– Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία ή και κινητές αξίες.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ, αντί 26% μέχρι τα 50.000 ευρώ και 33% πάνω από τα 50.000 ευρώ που ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2015.

Επιπλέον, θα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% επί του κύριου φόρου εισοδήματος.

– Ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ, αντί 13% που ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2015.

– Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αφορολόγητο όριο από 8.636 έως 9.090 ευρώ, αντί 9.545 ευρώ που ίσχυσε το φορολογικό έτος 2015, εφόσον ο φορολογούμενος: α) έχει έως και 2 εξαρτώμενα τέκνα β) έχει αποκτήσει εισόδημα που προέρχεται είτε αποκλειστικά ή κατά ποσοστό άνω του 50% από μισθούς ή συντάξεις ή δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εξαιρέσεις από τα τεκμήρια

Οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:

α) Για τους Έλληνες ομογενείς και γενικά τους κατοίκους εξωτερικού με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες ή και ένα ή περισσότερα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα.
β) Για κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
γ) Για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή το ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, του α.ν. 378/1968 (Α’ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
δ) Σε περίπτωσης αγοράς πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
ε) Σε περίπτωσης αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67%. ΠΗΓΗ:ZOUGLA.GR

Στο 23% η ανεργία το Νοέμβριο, μειώθηκε κατά 1,5 μονάδα

 

Στο 23% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Νοέμβριο και μειώθηκε κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με το 24,5% του Νοεμβρίου 2015, αλλά παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2016. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.100.118 άτομα, με το μεγάλο πρόβλημα να συνεχίζει να εντοπίζεται στις ηλικίες 55 – 64 ετών (λίγο πριν τη σύνταξη) όπου η ανεργία αυξήθηκε κατά 2 μονάδες μέσα σε ένα έτος. Προβληματική παραμένει η κατάσταση και στα νησιά του Αιγαίου, λόγω και του μεγάλου προσφυγικού – μεταναστευτικού ρεύματος που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 76.455 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2015 (μείωση 6,5%) και κατά 1.768 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016 (μείωση 0,2%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.683.795 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 49.141 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2015 (αύξηση 1,4%) και μειώθηκαν κατά 1.338 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016.

Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.252.309 άτομα και μειώθηκαν κατά 6.710 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2015 (μείωση 0,2%), ενώ αυξήθηκαν κατά 3.103 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016 (αύξηση 0,1%).

Στις γυναίκες η ανεργία (27,5% τον Νοέμβριο 2016 από 28,7% τον Νοέμβριο 2015) παραμένει σημαντικά υψηλότερη έναντι εκείνης στους άνδρες (19,4% από 21,1%).

Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις ομάδες 15 – 24 ετών (45,7% τον Νοέμβριο 2016 από 48,9% τον Νοέμβριο 2015) και 25 – 34 ετών (29,9% από 31,8%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35 – 44 ετών (19,3% από 21,6%), 55 – 64 ετών (19,3% από 17,3%), 45 – 54 ετών (18,7% από 19,7%) και 65 – 74 ετών (12,4% από 11%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος – Δυτική Μακεδονία (27,2% τον Νοέμβριο 2016 από 27,4% τον Νοέμβριο 2015), η Μακεδονία – Θράκη (24,4% από 24,9%) και η Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα (23,9% από 27,8%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα – Ιόνιοι Νήσοι (23,6% από 24,2%), η Αττική (22,6% από 24,1%), η Κρήτη (20,5% από 25,7%) και το Αιγαίο (15,8% από 13,2%).ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα συμπεράσματα του ΔΝΤ για την Ελλάδα

 
Τα συμπεράσματα του ΔΝΤ για την Ελλάδα
Χωρίς αναφορές στην δεύτερη αξιολόγηση, στον χρόνο επιστροφής των κλιμακίων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα ή στη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε η χθεσινή τρίωρη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ για την Ελλάδα.
Η εκτίμηση των υπηρεσιών του Ταμείου είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πετύχει μακροπρόθεσμα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (αυτός εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το 1%), ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα μακροπρόθεσμα θα είναι της τάξεως του 1,5% του ΑΕΠ

Οι εργασίες του συμβουλίου, οι οποίες είχαν πλούσιο παρασκήνιο, άρχισαν με καθυστέρηση δύο ωρών και διήρκεσαν περισσότερο από το αναμενόμενο (ολοκληρώθηκαν μετά τις 03.00 τα ξημερώματα της Τρίτης, ώρα Ελλάδας).
Με τη λήξη τους, το εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμείου έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις των διευθυντών για την ελληνική οικονομία. Αυτές δεν συνδέονται άμεσα με την έγκριση νέας χρηματοδότησης για την Ελλάδα (σ.σ.: αυτή θα κριθεί σε ξεχωριστή διαδικασία), ωστόσο σκιαγραφούν το περίγραμμα της συμφωνίας που ζητεί το ΔΝΤ, προκειμένου να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα ως χρηματοδότης, όπως απαιτεί επιτακτικά το Βερολίνο.

Το Δ.Σ. του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαφώνησε σε πολλά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όχι όμως στο ότι πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα. Όλα τα μέλη κατέστησαν σαφές ότι απαιτούνται παρεμβάσεις στο αφορολόγητο (διεύρυνση φορολογικής βάσης) και στις συντάξεις στο όνομα της αποκατάστασης αδικιών. Εκφράστηκε, επίσης, συντονισμένη πίεση για την αποκλιμάκωση των «κόκκινων δανείων», αλλά και πρόταση κάποιων μελών για πλεονάσματα συνδυασμένα με την ανάπτυξη.

Η συνεδρίαση

Ειδικότερα, κατά την τρίωρη συνεδρίαση του ΔΣ ακούστηκαν όλες οι απόψεις: Οι μέτοχοι του ταμείου αναγνώρισαν την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει από το 2010 και μετά στο πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολυετής λιτότητα (τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη φτωχοποίηση του πληθυσμού που τώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί).

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ότι για την Ελλάδα είναι απαραίτητη η ανακατανομή των φορολογικών βαρών με διεύρυνση της φορολογικής βάσης και εξορθολογισμό των δαπανών του ασφαλιστικού. Η πλειοψηφία μάλιστα υποστήριξε ότι τα μεγαλύτερα έσοδα και οι περικοπές που θα γίνουν, θα πρέπει να διατεθούν για μείωση των φορολογικών συντελεστών και ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας ώστε το αποτέλεσμα να είναι δημοσιονομικά «ουδέτερο» .

Στην έκθεσή του το Ταμείο αναφέρει ότι μέσω της μείωσης του αφορολογήτου, η Ελλάδα θα μπορούσε  να μειώσει τους φορολογικού συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι και 10% με παράλληλη μείωση κατά 1% και των συντελεστών του ΦΠΑ.

Η πλειοψηφία των μελών του εκτελεστικού πάντως συμφωνεί ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή στην παρούσα φάση, δεδομένης της εντυπωσιακής προσαρμογής που έχει επιτευχθεί ως τώρα, η οποία αναμένεται να οδηγήσει το μεσοπρόθεσμο πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ». «Ορισμένοι διευθυντές», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «προκρίνουν ένα πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2018».

Ουσιαστικά, δηλαδή, η πλειοψηφία των διευθυντών αμφισβητεί τον βασικό στόχο του εφαρμοζόμενου προγράμματος, ζητώντας λιγότερη λιτότητα, και μόνο ορισμένοι διευθυντές -μεταξύ τους ο εκπρόσωπος της Γερμανίας- επιμένουν σε πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.

Περί χρέους

Για το χρέος, οι υπηρεσίες του Ταμείου εκτιμούν ότι «έφθασε το 179% του ΑΕΠ στο τέλος του 2015 και δεν είναι βιώσιμο».

Οι περισσότεροι διευθυντές συμφώνησαν ότι «παρά τις μεγάλες θυσίες της Ελλάδας και τη γενναιόδωρη υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων, απαιτείται περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους για την αποκατάσταση της βιωσιμότητάς του. Τόνισαν την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί αυτή η ελάφρυνση με ρεαλιστικές υποθέσεις για τη δυνατότητα της Ελλάδας να δημιουργήσει διατηρήσιμα πλεονάσματα και μακροχρόνια ανάπτυξη. Υπογράμμισαν όμως ότι «η ελάφρυνση χρέους χρειάζεται να συνοδεύεται από ισχυρή εφαρμογή της πολιτικής του προγράμματος, για να αποκατασταθεί η ανάπτυξη με διατηρήσιμο τρόπο».

Για τα εργασιακά

Πιο αιχμηρό ήταν το ΔΝΤ στο θέμα των «κόκκινων δανείων». Τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν ότι η Ελλάδα θα πρέπει αν ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό το νομικό πλαίσιο για τα «κόκκινα δάνεια», ψηφίζοντας τον εξωδικαστικό μηχανισμό για τις επιχειρήσεις καθώς και το νέο πτωχευτικό.
Παράλληλα η έκθεση του Ταμείου τονίζει ότι οι περιορισμοί που υπάρχουν στη νεοσύστατη αγορά δανείων θα πρέπει να εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατό ώστε να ξεκαθαριστούν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών .

Το ΔΝΤ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει ένα κεφαλαιακό απόθεμα ύψους 10 δις ευρώ για τις τράπεζες ώστε να είναι προστατευμένες από τις διακυμάνσεις της αγοράς, στις οποίες είναι ευάλωτες λόγω του μεγάλου υπολοίπου των «κόκκινων δανείων».

Αυστηρά ήταν τα μέλη του ΔΝΤ και στα εργασιακά με τους περισσότερους να ζητούν από την Ελλάδα να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και να μην υποχωρήσει σε λογικές περασμένων ετών. Μάλιστα αναφέρονταν χαρακτηριστικά το παράδειγμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων που θα πρέπει να ρυθμιστούν με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και όχι απλώς να γυρίσουν στο παλιό καθεστώς των κλαδικών συμβάσεων.

Τα βλέμματα στο EuroWorking Group

Η συζήτηση για λύση στο ελληνικό θέμα θα συνεχιστεί στην συνεδρίαση του EuroWorking Group την Πέμπτη όπου θεσμοί και ελληνική κυβέρνηση θα έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν τα «χαρτιά» τους.

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι συμβιβασμοί που θα επιτρέψουν να κλείσει η αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου και να αρχίσει διαδικασία έγκρισης νέας χρηματοδότησης από το Ταμείο.

Το σενάριο αυτό φαντάζει δύσκολο, γι’ αυτό και οργιάζουν τα σενάρια για κάποιου είδους παρέμβαση από την Κομισιόν ή από τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, προκειμένου να υπάρξει κάποια πολιτική συμφωνία, που ευσχήμως θα παρακάμπτει, έστω προσωρινά, το πρόβλημα της συμμετοχής του ΔΝΤ.ΠΗΓΗ:ZOUGLA.GR

Οργανισμός ζητά μαθητές, φοιτητές και ανέργους με μισθό €800 και με μπόνους

Οργανισμός ζητά μαθητές, φοιτητές και ανέργους  με μισθό €800 και με μπόνους

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός ζητά άτομα για δουλειά με πολύ καλές συνθήκες εργασίας…

Ο Σύνδεσμος Στήριξης Κακοποιημένων και Άπορων Παιδιών ψάχνει μαθητές, φοιτητές και ανέργους για εργασία, για μερική ή ολική απασχόληση με πολύ καλό μισθό και μπόνους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newsbomb.com.cy

Read more: http://www.newsbomb.com.cy/perissotera/eyresh-ergasias/story/679806/organismos-zita-mathites-foitites-kai-anergoys-gia-doyleia-800-ton-mina-kai-me-mponoys-o-misthos#ixzz4XsiTtIHE

Φόρο στις συντάξεις των 420 ευρώ φέρνουν μειωμένο αφορολόγητο και τεκμήρια

Φόρο στις συντάξεις των 420 ευρώ φέρνουν μειωμένο αφορολόγητο και τεκμήρια

Φόρους για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους με μηνιαία εισοδήματα 420 ευρώ θα φέρει μια μείωση του αφορολόγητου από τα 8.636 ευρώ που είναι σήμερα στα 6.000 ευρώ, όπως ζητούν οι δανειστές.

Καταλύτη για νέα φοροκαταιγίδα θα αποτελέσει το αμφιλεγόμενο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης, που δημιουργεί εικονικά εισοδήματα, τα οποία φορολογούνται με ελάχιστο φορολογικό συντελεστή το 22%.

Ως γνωστό, το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που υπολογίζει η εφορία ακόμη και αν κοιμάσαι σε παγκάκι, είναι τα 3.000 ευρώ. Εάν έχεις την τύχη – ή την ατυχία στις μέρες μας – να έχει ένα ιδιόκτητο διαμέρισμα 80 τετραγωνικών εκατοστών, το χρησιμοποιείς για ιδιοκατοίκηση, έχει επίσης ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.200 ευρώ, το οποίο για την εφορία αντιμετωπίζεται αθροιστικά για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Αν έχεις και ένα ΙΧ 1.300 κυβικά 10ετίας, τότε έχεις πρόσθετο τεκμήριο διαβίωσης 2.300 ευρώ. Συνολικά η παρουσία σε αυτή τη ζωή, το σπίτι και το αυτοκίνητο, δημιουργούν ένα συνολικό τεκμαρτό εισόδημα 8.500 ευρώ. Αν τα εισοδήματα που έχεις σε μια χρονιά είναι μόνο 5.000 ευρώ (που σημαίνει 414 ευρώ αν είσαι συνταξιούχος ή 357 ευρώ αν είσαι μισθωτός) και άρα υπολείπονται των τεκμαρτού εισοδήματος, το ελληνικό φορολογικό σύστημα θεωρεί νόμιμο και ηθικό να σε φορολογεί με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό σου εισόδημα, ακόμη και αν λες όλη την αλήθεια για τα εισοδήματα σου!

Αν λοιπόν η Ελλάδα υποκύψει στις πιέσεις των δανειστών και μειώσει το αφορολόγητο από τα 8.636 ευρώ που είναι σήμερα για συνταξιούχους και άγαμους στα 6.000 ευρώ, τότε θα βρεθούν δυνητικά να πληρώνουν βαρείς φόρους ακόμη και αυτοί που παίρνουν την προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ, αν έχουν ένα σπίτι.

Για παράδειγμα, ένα συνταξιούχος με σύνταξη 420 ευρώ σήμερα, με ένα σπίτι 80 τετραγωνικών και ένα αυτοκίνητο 1.300 κυβικά, έχει τεκμαρτό εισόδημα, όπως είπαμε, πιο πάνω από 8.500 ευρώ (3.000 το ατομικό, 3.200 για το σπίτι και 2.200 για το αυτοκίνητο) και πραγματικό εισόδημα 5.040 ευρώ (420 ευρώ χ12). Δεν πληρώνει φόρο όμως, γιατί σήμερα, ακόμη και μετά την μείωση του περασμένου Μαΐου, το αφορολόγητο είναι στα 8.636 ευρώ.

Αν όμως το αφορολόγητο μειωθεί στα 6.000 ευρώ, παρότι το εισόδημά του δεν θα έχει αυξηθεί και θα υπολείπεται του αφορολόγητου, ο ίδιος συνταξιούχος θα πρέπει να πληρώσει φόρο 22% για τα 2.500 ευρώ του τεκμαρτού του εισοδήματος που υπερβαίνουν το αφορολόγητο ,δηλαδή 550 ευρώ.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά κοπέλα που δουλεύει με μισθό 600 ευρώ σε σούπερ μάρκετ. Με ετήσιο εισόδημα 8.400 (600 ευρώ Χ14) έχει να καλύψει το τεκμήριο από ένα σπίτι 100 τετραγωνικά που της κληροδότησαν οι γονείς της (ελάχιστο τεκμήριο 4.500 ευρώ) και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικά που αγόρασε το 2004 (τεκμήριο 2.000 ευρώ) Μαζί με το βασικό τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ, τα τεκμαρτά της εισοδήματα φτάνουν τα 8.500 ευρώ οριακά πάνω από τα πραγματικά της εισοδήματα, αλλά δεν έχει καμία φορολογική επιβάρυνση, αφού είναι κάτω από το αφορολόγητο.

Αν το αφορολόγητο μειωθεί στα 6.000 ευρώ, τότε θα πρέπει αυτή να πληρώσει φόρο 22% για τα 2.500 ευρώ που θα ξεπερνά το αφορολόγητο δηλαδή των 550 ευρώ.

Ανάλογα δράματα θα έχουμε και με τους ανέργους με ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, που θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο από 220 ευρώ και πάνω, ανάλογα με το τεκμαρτό τους εισόδημα.

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr

Οι προτάσεις των τραπεζών για τη σταδιακή άρση των capital controls

Συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων δημοσιοποίησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), σε μελέτη της για τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

 
Οι προτάσεις των τραπεζών για τη σταδιακή άρση των capital controls

Στις 28 Ιανουαρίου 2017 έκλεισαν δεκαεννέα μήνες από την έναρξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και την, από 18 Ιουλίου 2015, επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων. Έκτοτε, οι καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας μας έχουν σταδιακά αυξηθεί ενώ η χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) μειώθηκε κατά 49%, αναφέρει η ΕΕΤ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η ΕΕΤ, ήδη από το τέλος Νοεμβρίου 2016, κατέθεσε οκτώ (8) συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών προκειμένου:

1. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα (από 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).

2. Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

3. Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.

4. Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή τροποποιήθηκε επανειλημμένα και ισχύει, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού).

Η μη ρητή συμπερίληψη των συγκεκριμένων συναλλαγών στα «ελεύθερα» κεφάλαια μιας ελληνικής επιχείρησης έχει οδηγήσει πολλές από αυτές (τουριστικές, ξενοδοχειακές, αεροπορικές, κ.λπ) στην υπογραφή νέων ή στην ενεργοποίηση υφιστάμενων, πριν την 18/7/2015, συμβάσεων αποδοχής καρτών πληρωμών με φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών του εξωτερικού, δημιουργώντας σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις τράπεζες και τους λοιπούς φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών που λειτουργούν στη χώρα μας.

5. Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα).

6. Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.

7. Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών. Με αυτήν την πρόταση θα περιοριστεί το διαχειριστικό κόστος των τραπεζών και θα μειωθούν οι προμήθειες προς μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών έναντι παραστατικών.

8. Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016».

Με το ισχύον καθεστώς, όσες επιχειρήσεις είναι νεοσύστατες (έναρξη μετά την 1η Οκτωβρίου 2014) μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς να ισχύει το στοιχείο της ιστορικότητας του 140%. Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις δεν είναι νεοσύστατες και είχαν χαμηλές εισαγωγές το περασμένο διάστημα, αναγκάζονται συχνά να καθυστερούν τις πληρωμές τους καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ιστορικότητας του 140%. Αυτό όμως δεν ευνοεί την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν.

Έρχεται χαράτσι: Δείτε γιατί θα πληρώσουμε όλοι 680 ευρώ..

Έρχεται χαράτσι: Δείτε γιατί θα πληρώσουμε όλοι 680 ευρώ

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ ΚΑΙ 680 ΕΥΡΩ

Νέα δεινά φορτώνει στους Έλληνες η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να κλείσει άρον άρον τη διαπραγμάτευση.

Μετά το τελεσίγραφο των δανειστών για εφαρμογή σκληρών μέρων, προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε νέα «κύμα» φόρων που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερα τα ήδη αδύναμα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η άμεση μείωση του αφορολόγητου από τα 8.636 στα 6000 ευρώ, προκειμένου να μην πέσει «μαχαίρι» στις συντάξεις. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να ισχύσει άμεσα, από 1η /1/2018.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί η έκπτωση φόρου και θα πέσει βαρύς ο φορολογικός πέλεκυς ακόμα και στους πιο αδύναμους πολίτες, με αποδοχές ακόμα και 9.000 ευρώ ετησίως.

Έτσι, ακόμα και για τα τόσο χαμηλά εισοδήματα, η μείωση του αφορολόγητου φέρνει αύξηση φόρου από 20 έως και 680 ευρώ!

Ακόμα χειρότερο είναι το σενάριο να μειωθεί το αφορολόγητο από τα 8.636 ευρώ στα 5000 ευρώ, οπότε μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρεθούν με μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις, που θα φτάνουν τα 800 ευρώ ετησίως ανά φορολογούμενο.

(Δείτε τον πίνακα με τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Πηγή: «Καθημερινή»)

AFOROLOGITO

ΠΗΓΗ:http://www.newsbomb.gr/oi

Χάνονται οι στόχοι φοροεσόδων από πετρέλαιο και καπνικά

Δύσκολα θα επιτευχθούν οι στόχοι πρόσθετων εσόδων στον προϋπολογισμό του 2017, όσον αφορά τα καύσιμα και τα καπνικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, η αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης τον μήνα που φεύγει και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ήδη, από τον Οκτώβριο 2016 θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο. Συναφώς, αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται ότι θα έχει και η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα προϊόντα καπνού, ως προς τα φορολογικά έσοδα. Η συνέπεια στα έσοδα γίνεται δυσμενέστερη, λένε οι αναλυτές, αν ληφθούν υπ’ όψιν οι επιπλέον επιπτώσεις από την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με την αύξηση των φόρων.

Χάνεται προστιθέμενη αξία 530 εκατ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, συγκριτικά με την περίπτωση μη αύξησης των φόρων οι μέσες τιμές βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης αυξάνονται κατά 2,6%, 9% και 7,8%, αντιστοίχως. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών θα μειώσουν τη ζήτηση καυσίμων από 1,1% (βενζίνες) έως 4,1% (πετρέλαιο θέρμανσης). Ως εκ τούτου, ο στόχος για πρόσθετα έσοδα 492 εκατ. ευρώ είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθεί. Υπολογίζεται υστέρηση εσόδων κατά 84 εκατ. ευρώ, η οποία διευρύνεται σημαντικά στις περιπτώσεις αύξησης του λαθρεμπορίου και χαμηλότερης (από την προβλεπόμενη) οικονομικής ανάπτυξης. Η αύξηση των ΕΦΚ στα καύσιμα θα έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Η προστιθέμενη αξία της οικονομίας εκτιμάται μικρότερη κατά 530 εκατ. ευρώ ανά έτος (0,3% του ΑΕΠ) και οι θέσεις εργασίας λιγότερες κατά 10,7 χιλιάδες ετησίως. Αν συνυπολογιστεί η επίπτωση της αύξησης των ΕΦΚ στην οικονομική δραστηριότητα, η υστέρηση εσόδων διευρύνεται περαιτέρω.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση και υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών και η οικονομία συνολικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μια αντιστροφή (αύξηση) των διεθνών τιμών πετρελαίου. Με βάση τα παραπάνω, έμφαση πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση των παθογενειών της αγοράς (λαθρεμπόριο, νοθεία καυσίμων κ.λπ.), σε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (τρόπος καταβολής ΕΦΚ) και σε μέτρα που εξομαλύνουν τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών, όπως η (με προκαθορισμένο και γνωστό τρόπο) μείωση των συντελεστών ΕΦΚ σε περίπτωση μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών, ώστε οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον κλάδο να περιορίζονται.

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα καπνού, σύμφωνα με τον Ν.4389/2016, από την 1.1.2017 ο αναλογικός συντελεστής ΕΦΚ στα τσιγάρα αυξήθηκε από 20% σε 26% και ο ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο καπνό από 156,7 ευρώ σε 170 ευρώ ανά φορολογική μονάδα. Με την αύξηση αυτή επιδιώκεται η είσπραξη επιπλέον 121,8 εκατ. φορολογικών εσόδων σε ετήσια βάση. Κατά το ΙΟΒΕ, η αύξηση της φορολογίας των προϊόντων καπνού, που οδηγεί σε σημαντική αύξηση των τιμών (κατά 40-50 λεπτά ανά πακέτο 20 τσιγάρων και 50 λεπτά ανά συσκευασία 30 γραμμαρίων λεπτοκομμένου καπνού), θα επιφέρει μεγάλη υποχώρηση της κατανάλωσης νόμιμων προϊόντων καπνού και τελικά δεν θα έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για τα φορολογικά έσοδα. H πτώση των φορολογικών εσόδων λόγω μείωσης της ζήτησης των νόμιμων προϊόντων καπνού πιστεύεται ότι θα εξανεμίσει την αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω αύξησης του φόρου ανά μονάδα προϊόντος. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει κυρίως από την επίπτωση στα τσιγάρα, όπου εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα τελικά θα είναι μειωμένα.

Η υστέρηση των εσόδων από τον στόχο του προϋπολογισμού για το 2017 για τους φόρους στον καπνό (3,1 δισ.) θα ξεπεράσει τα 100 εκατ., χωρίς να συνυπολογίζεται η μείωση των φορολογικών εσόδων στο έτος εφαρμογής της αύξησης της φορολογίας λόγω αποθεματοποίησης, ούτε η ενδεχόμενη επίδραση από την αύξηση του ελάχιστου μεγέθους της συσκευασίας του λεπτοκομμένου καπνού στα 30 γραμμάρια το 2017.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως η αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ αναμένεται να ενισχύσει το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού. Η διείσδυση των παράνομων τσιγάρων θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες (σε 30% επί της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων), συγκριτικά με την περίπτωση καμίας αλλαγής στη φορολόγηση των προϊόντων καπνού. Για το σύνολο της παραγωγής και διανομής προϊόντων καπνού υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ τελικής κατανάλωσης προϊόντων καπνού δημιουργείται 1,6 ευρώ προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας.

ΠΗΓΗ:agrinio24news

Η τρόικα δίνει χρέος αλλά ζητά το αφορολόγητο και 10ετή λιτότητα

 Η τρόικα δίνει χρέος αλλά ζητά το αφορολόγητο και 10ετή λιτότητα!

Πρόταση με την οποία προσφέρουν την λύση για το χρέος και ζητούν την άμεση μείωση του αφορολόγητου και 10ετή λιτότητα ετοιμάζουν να στείλουν σήμερα ή το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη οι δανειστές ως τελευταία λύση προκειμένου να προχωρήσει και ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση.

Στην πρόταση στην οποία έχει συμφωνήσει και η Γερμανία οι θεσμοί ζητούν την άμεση ψήφιση της μείωσης του αφορολόγητου με εφαρμογή από το 2018 (και όχι όμως συζητούνταν από το 2019) ώστε να καλύπτονται περισσότερο από τις μισές απαιτήσεις του ΔΝΤ. Αυτό σημαίνει το έμμεσο αφορολόγητο να μειωθεί στα 1.350 ευρώ διαμορφώνοντας το αφορολόγητο κοντά στα 6.000 ευρώ.

Αυτό θα φέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 2,8 δις ευρώ ποσό που καλύπτει μεγάλο μέρος από την διαφορά μεταξύ του ΔΝΤ και ΕΕ σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα για να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% .

Το μέτρο της μείωσης της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις μπορεί να μείνει ως προλητπικό μέτρο αν υπάρξει μεγάλη απόκλιση από τον στόχο του προγράμματος.

Επίσης θα ορίζουν και το μεσοπρόθεσμο διάστημα για το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να πετυχαίνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Η δοκιμασία για την ελληνική οικονομία θα παραμείνει δεκαετής . Τα πρώτα 5 χρόνια μετά την λήξη του προγράμματος (2019 – 2023) η Ελλάδα θα πρέπει να πετυχαίνει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και την δεύτερη πενταετία (2024 -2028 ) ο στόχος μειώνεται ανεπαίσθητα στο 3% του ΑΕΠ.

Η πρόταση αυτή είναι πολύ μακριά από τις προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου που περίμενε ότι η μεσοπρόθεσμη διάρκεια για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ να μην ξεπερνά τα τρία χρόνια και στην συνέχεια να μειώνεται τουλάχιστον κατά 1% στο 2,5% του ΑΕΠ και να συνέχιζε να αποκλιμακώνεται και τα επόμενα χρόνια ανάλογα μα την πορεία της οικονομίας.

Δίνουν το χρέος

Η υποχώρηση θα συνοδευτεί από την πλευρά των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης με την αναλυτική περιγραφή των μεσοπρόθεσμών μέτρων για το χρέος για όποια όμως θα εφαρμοστούν μετά το 2018 . Με το πακέτο αυτό θεωρείται ότι το ΔΝΤ θα ξεκινήσει το αργότερο μέχρι και τις αρχές Μαρτίου διμερή διαπραγμάτευση με στόχο την πλήρη ένταξη στο ελληνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα μέσα στον Μάρτιο αναμένεται η ΕΚΤ να αποφασίσει την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης προχωρώντας και σε κάποια επιμέρους μέτρα όπως το discount με το οποίο δέχεται τα ελληνικά ομόλγα ως εγγυήσεις για δανεισμό από τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες.

Σε εποχή ΔΝΤ

Από την άλλη η διμερής διαπραγμάτευσης με το ΔΝτ θα φέρει άλλα προβλήματα . Το ταμείο θα πρέπει να συμφωνήσει στην λύση που θα δοθεί σε ότι α φορά τις εργασιακές σχέσεις όπου επίσης οι απόψεις του απέχουν σημαντικά από αυτές των Ευρωπαίων δανειστών και πολύ περισσότερο από τις επιδιώξεις της Αθήνας.

Επίσης θα ασκήσει πιέσεις για απελευθερώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που θεωρούνται ταμπού για την σημερινή Κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ:ENIKONIMIA.GR

Guardian: Η Ελλάδα έχει τρεις εβδομάδες για να αντιμετωπίσει το «δυνητικά καταστροφικό» χρέος

Η εμπόλεμη κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει τρεις εβδομάδες για να σπάσει το αδιέξοδο στις ολοένα και πιο δύσκολες συνομιλίες με τους πιστωτές διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επανέλθει με ανανεωμένο σθένος η κρίση χρέους στη χώρα, αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική Guardian.

 
Guardian: Η Ελλάδα έχει τρεις εβδομάδες για να αντιμετωπίσει το «δυνητικά καταστροφικό» χρέος

Αντιμέτωπος με το δίλημμα να συμφωνήσει σε επιπλέον μέτρα λιτότητας ή να καλέσει νέες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας ζύγιζε τις επιλογές του το σαββατοκύριακο. Οι φόβοι για περαιτέρω αβεβαιότητα στο πιο αδύναμο μέλος της Ευρώπης αυξήθηκαν καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε πως το χρέος στην Ελλάδα θα μπορούσε να καταστεί «εκρηκτικό» μέχρι το 2030.


«Είναι ζωτικής σημασίας να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση» δήλωσε ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής δικαίου και οικονομίας στο πανεπιστήμιο των Αθηνών, σημειώνοντας πως μια απόκλιση από τις εκλογές στην Ευρώπη θα κάνει χειρότερη την ήδη δυσάρεστη θέση της Ελλάδας.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν καταλήξουν κάπου στις 20 Φεβρουαρίου (στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης» μπορεί και να δούμε μία δυνητικά καταστροφική πολιτική αναταραχή, η οποία μπορεί να επαναφέρει το σενάριο του Grexit».

Βασική διαφωνία είναι το διαρκές επιχείρημα των δανειστών για την ικανότητα της Αθήνας να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018. Χωρίς την περαιτέρω περικοπή των συντάξεων καθώς και φορολογικές αυξήσεις, το ΔΝΤ δεν πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Σε συνάντηση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης την Πέμπτη, η Αθήνα βρέθηκε μόνη της χωρίς την συνήθη υποστηρικτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνει η εφημερίδα.

Με 10,5 δις. ευρώ στην αποπληρωμή του χρέους αυτό το καλοκαίρι, μια επανάληψη στην κρίση χρέους μπορεί να έρθει στην επιφάνεια αν δεν γίνουν οι εκταμιεύσεις.

 
Guardian: Η Ελλάδα έχει τρεις εβδομάδες για να αντιμετωπίσει το «δυνητικά καταστροφικό» χρέος

Είτε έτσι, είτε αλλιώς το οικονομικό μέλλον στην Ελλάδα μοιάζει ζοφερό, σημειώνει η Guardian. Σε μια καταστροφική εκτίμηση που μπορεί κάλλιστα να κυριαρχήσει στην πορεία των γεγονότων, το ΔΝΤ προειδοποίησε πως ακόμη κι αν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις με θρησκευτική ευλάβεια, το φορτίο του χρέους της Αθήνας είναι καταδικασμένο να γίνει «εκρηκτικό».

«Οι κίνδυνοι είναι πολύ σημαντικοί» δήλωσε ο Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, η Ευρώπη μπορεί να παγώσει τις συζητήσεις μέχρι τον Μάιο, οπότε θα είναι πολύ αργά».

ΠΗΓΗ:ΕΘΝΟΣ.
1 2 3 4 11